DUNKEHALLA KYRKOGÅRD,  Jönköping 2022
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Svenska Kyrkan Jönköping


JÄRSTORPS KYRKA,  Jönköping 2019
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Svenska Kyrkan Jönköping

STADSPARKEN, Hjo 2014
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Hjo kommun

SKULPTURER AV C HAKE, 2009 – 2014
Ljusdesign av skulpturer i Skövde, Centralstationen i Göteborg, Stadsparken i Borås, på Tjörn och Strömstad. Ceresgatan, Lindholmen i Göteborg. Restad Gård i Vänesborg.

HOTELL BELLEVUE, Hjo 2013
Ljusdesign
Uppdragsgivare: J Wennergren Byggnads AB

STADSPARKEN, Strömstad 2012
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Gatukontoret Strömstads kommun

LOKSTALLET KONSTHALL, Strömstad 2012
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Kultur och fritid

VINDKRAFTVERK, Falkenberg 2011
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Fastighets AB Balder

ÖVRE BRON, Strömstad 2011
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Gatukontoret Strömstad kommun

VATTENFALL, Strömstad 2011
Ljusdesign
Vid hjälpebron strömsån

HEDEFORS BRUK, Stenkullen 2011
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Hedefors Bruk AB

TIDNINGSHUS, Strömstad 2011
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Ö&A Fastigheter i Strömstad AB

PRIVATA VILLOR, Göteborg / Jönköping 2012
Ljusdesign
Interiör och Exteriörbelysning

JULSTADEN, Göteborg 2011
Domkyrkan, Tyska kyrkan Ljusdesign i sammarbete
med Abient Ljusdesign

Uppdragsgivare: Göteborg & CO

FRÖLUNDABORG, Göteborg 2009
Nytt Arenaljud i sammarbete med Soliflex Svenska AB
Uppdragsgivare: PEAB

BRF VÄSSINGSÖ 23, Saltholmen Göteborg 2009 2012
Ljusdesign: Utomhusbelysning
Uppdragsgivare: BRF Vässingsö 23

RIKSBANKSHUSET, Vänersborg 2009
Ljusdesign: Utomhusbelysning
Uppdragsgivare: BRF Riksbankshuset i Vänersborg

FASTIGHET, Hörnet Storgatan – Föreningsgatan, Trollhättan
2007

Ljusdesign: Fasadbelysning
Uppdragsgivare: Bostads AB Ekdar

VATTENTORN, Trollhättan 2007
Ljusdesign: Fasadbelysning
Uppdragsgivare: Vattenverket Trollhättan

ALBERTS KÖK OCH HOTELL, Trollhättan 2006
Ljusdesign: fasadbelysning
Uppdragsgivare: Alberts Kök och Hotell

SCANDINAVIUM, Göteborg 2006
Ljusdesign: Evenemangsbelysning/Fasadbelysning
Uppdragsgivare: Göteborgs lokaler

FASTIGHET FÖRENINGSGATAN, Göteborg 2006
Ljusdesign: Fasadbelysning
Uppdragsgivare: BBC AB

TROLLHÄTTANS KOMMUN, 2006
Gatubelysning Spannmålsgatan
Uppdragsgivare: Gatukontoret Trollhättan

ULLEVI, Göteborg 2004
Ljusdesign: Belysning Pyloner
Uppdragsgivare: Got Event

JULSTADEN, Göteborg 2004
Kundansvarig för ljus. Projektledning
Uppdragsgivare: GBG & CO

Stadsparken Hjo

STADSPARKEN Hjo

Uppdraget var att designa och projektera en helt ny belysning utefter gångvägarna i parken. Detta för att öka tryggheten och tillgängligheten kvällstid. Markstrålkastare installerades också för att belysa några av parkens stora träd. Belysning under parkbänkar installerades. Gamla keramikboden fick ny fasadbelysning för att framhäva husets speciella utseende.