DUNKEHALLA KYRKOGÅRD,  Jönköping 2022
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Svenska Kyrkan Jönköping


JÄRSTORPS KYRKA,  Jönköping 2019
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Svenska Kyrkan Jönköping

STADSPARKEN, Hjo 2014
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Hjo kommun

SKULPTURER AV C HAKE, 2009 – 2014
Ljusdesign av skulpturer i Skövde, Centralstationen i Göteborg, Stadsparken i Borås, på Tjörn och Strömstad. Ceresgatan, Lindholmen i Göteborg. Restad Gård i Vänesborg.

HOTELL BELLEVUE, Hjo 2013
Ljusdesign
Uppdragsgivare: J Wennergren Byggnads AB

STADSPARKEN, Strömstad 2012
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Gatukontoret Strömstads kommun

LOKSTALLET KONSTHALL, Strömstad 2012
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Kultur och fritid

VINDKRAFTVERK, Falkenberg 2011
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Fastighets AB Balder

ÖVRE BRON, Strömstad 2011
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Gatukontoret Strömstad kommun

VATTENFALL, Strömstad 2011
Ljusdesign
Vid hjälpebron strömsån

HEDEFORS BRUK, Stenkullen 2011
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Hedefors Bruk AB

TIDNINGSHUS, Strömstad 2011
Ljusdesign
Uppdragsgivare: Ö&A Fastigheter i Strömstad AB

PRIVATA VILLOR, Göteborg / Jönköping 2012
Ljusdesign
Interiör och Exteriörbelysning

JULSTADEN, Göteborg 2011
Domkyrkan, Tyska kyrkan Ljusdesign i sammarbete
med Abient Ljusdesign

Uppdragsgivare: Göteborg & CO

FRÖLUNDABORG, Göteborg 2009
Nytt Arenaljud i sammarbete med Soliflex Svenska AB
Uppdragsgivare: PEAB

BRF VÄSSINGSÖ 23, Saltholmen Göteborg 2009 2012
Ljusdesign: Utomhusbelysning
Uppdragsgivare: BRF Vässingsö 23

RIKSBANKSHUSET, Vänersborg 2009
Ljusdesign: Utomhusbelysning
Uppdragsgivare: BRF Riksbankshuset i Vänersborg

FASTIGHET, Hörnet Storgatan – Föreningsgatan, Trollhättan
2007

Ljusdesign: Fasadbelysning
Uppdragsgivare: Bostads AB Ekdar

VATTENTORN, Trollhättan 2007
Ljusdesign: Fasadbelysning
Uppdragsgivare: Vattenverket Trollhättan

ALBERTS KÖK OCH HOTELL, Trollhättan 2006
Ljusdesign: fasadbelysning
Uppdragsgivare: Alberts Kök och Hotell

SCANDINAVIUM, Göteborg 2006
Ljusdesign: Evenemangsbelysning/Fasadbelysning
Uppdragsgivare: Göteborgs lokaler

FASTIGHET FÖRENINGSGATAN, Göteborg 2006
Ljusdesign: Fasadbelysning
Uppdragsgivare: BBC AB

TROLLHÄTTANS KOMMUN, 2006
Gatubelysning Spannmålsgatan
Uppdragsgivare: Gatukontoret Trollhättan

ULLEVI, Göteborg 2004
Ljusdesign: Belysning Pyloner
Uppdragsgivare: Got Event

JULSTADEN, Göteborg 2004
Kundansvarig för ljus. Projektledning
Uppdragsgivare: GBG & CO

Lokstallet

LOKSTALLET KONSTHALL Strömstad Ny fasadbelysning installerades vintern 2012 för att markera husets karaktär kvällstid.