Historik Ljusdesign

2006
Jörgen Ström startade Alfa Production AB med huvudsaklig inriktning mot evenemang och design av ljus och ljud till offentliga inom- och utomhusmiljöer.

2003 – 2006
Ett nytt bolag såg dagens ljus när Diroco AB i Göteborg, Spectra i Stockholm och Prisma i Malmö slogs samman och bildade Spectra Stage & Event Technologies AB med en omsättning på 80 MSEK. Antalet anställda var 45 personer. Spectra var bl.a. under flera år en av huvudleverantörerna av teknik till EBU:s Eurovision Song Contest finaler.

1996 – 2002
Diroco AB, som utvecklats till ett respekterat och väletablerat företag inom ljus, ljud och evenemangsteknik i Sverige, fick fortlöpande nya uppdrag. Ett par exempel på dessa är design och installation av ljud, ljus och laser på Nya Trädgår’n i Göteborg och det innovativa och spektakulära ljuset på Joe Laberos succéförställningar på Rondo, Liseberg.

1986 – 1996
Under dessa år var EMA – Telstar delägare i företaget, vilket kom att utveckla Dirocos verksamhet. Dirocos uppgift blev att leverera och installera ljud och ljus, sköta fortlöpande service samt att förmedla discjockeys åt EMA och deras kunder. Under dessa år byggdes det upp en omfattande kompetens vad det gällde att projektera och installera ljud och ljus i skiftande miljöer och att producera olika artistkonstellationer som turnerade i Sverige.

1980
Jörgen Ström startade och drev Diroco AB som från början var en skivbutik i centrala Göteborg.  Samtidigt förmedlade företaget discjockeys.