Ljusdesign

Vi erbjuder ljusdesign, belysningsplanering, projektledning och programmering.

Uppdragen varierar. Ljusdesign av broar, parker, husfasader och även mindre
ljussättningar av interiörer är exempel. Våra uppdragsgivare kan t.ex. vara
kommuner, arkitekter, fastighetsägare, privata näringslivet och privatpersoner.

Tillsammans med kunden tar vi fram idéer och kreativa lösningar så att bästa resultat
uppnås.

Vi arbetar med miljömedvetna och hållbara lösningar som ger låga driftskostnader.
Vid exteriöra projekt som t.ex. fasader, gator och parker utförs provbelysning på plats.