Evenemang

VI SKAPAR UPPLEVELSER
Ljud, ljus och bild är viktiga delar av all kommunikation. Scen- och eventteknik är en
stor del i detta. Den fokuserar, skapar stämning och påverkar betraktarens upplevelser
t.ex. på scenen, i utställningshallen, på museet och i utomhusmiljöer. 

TEKNISKA LÖSNINGAR
Vi tar ett helhetsansvar för den tekniska delen av evenemanget. Vi gör behovsanalys, budget, teknikupphandling, planering, genomförande och löser behovet av kompetent personal. Efter genomförandet gör vi analys och utvärdering. Alltså – allt från idé till färdig produkt. Vi kan hitta den mest kostnadseffektiva lösningen till ert evenemang eftersom vi äger vår kompetens men inte ett lager av teknik. Genom de kontakter vi har i branschen väljer vi de leverantörer och produkter som är mest lämpliga och passar bäst för just ert uppdrag.

PROJEKTLEDNING
För att ni som kund ska få ut optimalt av ert evenemang och för att uppnå bästa resultat bistår vi gärna med projektledare som koordinerar föredragshållare, artister och teknisk personal.

PRODUKTIONSANSVAR OCH PLANERING
Tillsammans med kunden arbetar vi fram idéer och önskemål till en distinkt och perfekt blandning av sinnesintryck. Vi skapar den ultimata upplevelsen. För att få ett kostnadseffektivt genomförande av evenemanget är det viktigt att ha en bra personalplanering under hela projektets gång.  

GENOMFÖRANDEFASEN
Under genomförandefasen, som består av tre delar
– bygg, genomförandet och rivning – tar vi totalansvaret för den teknik som är upphandlad.

UTVÄRDERING OCH ERFARENHETER
Evenemanget och de ekonomiska ramarna dokumenteras noggrant och följs sedan upp för att skapa erfarenheter inför nya projekt. 25 års erfarenhet inom ljud-, ljus- och entertainment – industrin säkerställer ett professionellt genomfört evenemang.