t r o l l h ä t t a n s   k o m m u n 

Slide background
Slide background

SPANNMÅLSGATAN I TROLLHÄTTAN
Spannmålsgatan fick 2006 ny gatubelysning och markarmaturer som belyser träden utefter gatan. Den stämningsskapande ledbelysningen är infälld i gatustenarna för att få ett mer ombonat intryck.