s t a d s p a r k e n hjo

Hjopark_0043
Hjopark_0047
Hjopark_0057
Hjopark_0064
Hjopark_0078
Hjopark_0082

STADSPARKEN Hjo
Uppdraget var att designa och projektera en helt ny belysning utefter gångvägarna i parken. Detta för att öka tryggheten och tillgängligheten kvällstid. Markstrålkastare installerades också för att belysa några av parkens stora träd. Belysning under parkbänkar installerades. Gamla keramikboden fick ny fasadbelysning för att framhäva husets speciella utseende.