s c a n d i n a v i u m

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

SCANDINAVIUM I GÖTEBORG
I december 2006 invigdes Scandinaviums nya fasadbelysning i samband med att Julstaden Göteborg invigdes. Den fasadyta som belyses är 6000 m2. Den komplexa installationen består av 278 armaturer. 171 st är ledarmaturer.