ö v r e   b r o n

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ÖVRE BRON Strömsån, Strömstad 2011
Nya rostfria räcken med infälld ledbelysning installerades för att förbättra belysningen av gångbanan på bron. På sidorna av bron monterades blå ledbelysning för att förstärka brons karaktär