j ä r s t o r p s   K y r k a 

Cay Nylund Fotograf
Cay Nylund Fotograf
Cay Nylund Fotograf

JÄRSTORPS KYRKA , Svenska Kyrkan Jönköping 2019
Fasadbelysning med ledarmaturer som gör att kyrkans karaktär framträder och kommer till sin rätt även kvällstid.