h e d e f o r s   b r u k 

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

HEDEFORS BRUK Stenkullen 2011
Hedefors Bruk från 1800-talet har de senaste åren målmedvetet restaurerats till originalskick. I den renoveringen ingår också att förbättra ljusmiljön kvällstid för att göra området tryggare och mer lätttillgängligt.