a l b e r t s   k ö k   &   h o t e l  l

Slide background

ALBERTS KÖK & HOTEL I TROLLHÄTTAN
En ny fasadbelysning installerades hösten 2006 på hotellets fasad mot Göta älv.