l o k s t a l l e t

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

LOKSTALLET KONSTHALL Strömstad
Ny fasadbelysning installerades vintern 2012 för att markera husets karaktär kvällstid.